کارگروه ها

A-nt2i-sanat

تعریف کار گروه

: کار گروه سازمانی، به صورت تیمی یکپارچه عمل می کند و غالب اقدامات این کار گروه وضعیت سنجی ( عارضه یابی )، تدوین شاخص و ارائه راهکارهایی متناسب با مشکلات و معضلات سازمان ها و صنایع می باشد.اهمیت و ضرورت:

انجام هر کاری و هر فعالیتی نیازمند تعیین یک سازمان و یک نظام برای به کار گیری عوامل و امکانات مورد نیاز به صورت موثر و کارآ می باشد.لذا در جهت پیشبرد سازمان به سوی اهداف از پیش تعیین شده نیازمند شناخت سازمان،عوامل تشکیل دهنده آن، شناسایی مشکلات موجود،تعمق و بررسی کارشناسانه مشکلات و راه حل های موجود هستیم. تشکیل کارگروه های تخصصی در این زمینه، یکی از ارکان اصلی مدیریت موسسه محسوب می شود. آنچه درموسسه ما مورد توجه است ضرورت توجه به پژوهش وزیربناقراردادن پژوهش درتصمیم گیریها وسیاست گذاریهااست زیرا پژوهش سبب ارتقا کیفیت زندگی ،ارائه ایده های قوی درزمینه های مطرح شده می باشد. بدیهی است مشکلات سازمان ها و نهادها با بهره گیری درست و بهینه از توان، استعداد و ظرفیت های بالقوه ی موجود در سطح کارکنان و منابع حوزه های گوناگون،قابل حل است.کار گروه تخصصی سازمانی، در پی آن است با پیوند ظرفیت های بالقوه سازمان ها و ذهن های خلاق اعضاء کارگروه، شبکه ای پر رونق از طرح ها و ایده ها را در حوزه های مدیریتی ارائه نماید.

وظایف و ماموریت ها:

- پژوهش و شناخت نیازها،نارسایی های اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی،رفاهی و خدماتی در سطح سازمان ها
- شناسایی نقاط آسیب پذیر سازمان و معضلات برجسته آن
- ارائه شاخص،پیشنهاد و راهکار و برنامه
- نظارت بر حسن اجرای طرح های پیشنهادی
- بررسی و تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح های پیشنهادی
- برگزاری جلسات،کارگاه ها،سمینار و همایش
- تعامل و همکاری با مراکز دولتی و غیر دولتی در جهت فراهم نمودن بسترهای مناسب برای اجرای آیین نامه ها،دستور العمل ها و طرح های ابلاغی
- شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد
- و....

تعاملات و ارتباطات:

کار گروه سازمانی، با برقراری ارتباطات مناسب با سازمان ها و نهادهای دولتی،خصوصی و غیر انتفاعی و سازمان های مردم نهاد،به ارائه خدمات می پردازد. همچنین این کار گروه با دیگر کارگروه های موسسه تعامل نزدیک داشته و از همکاری اعضاء کارگروه ها استفاده می نماید

 
A-nt2i-zanan

تعریف کارگروه

کارگروه زنان و خانواده مشتمل بر افرادی است با مهارت و دانش و علایق در حیطه زنان و خانواده که با همفکری یکدیگر در حوزه آموزشی، پژوهشی و مشاوره خانوادگی فعالیت می نمایند و به طور دائم به انتشار گزارشها و مقالاتی در این حیطه می پردازند.

اهداف و ضرورتها

- بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی و کیفیت زندگی.
- ایفای نقش در جهت تصمیم سازی و برنامه ریزی بر مبنای نیازهای واقعی خانواده و زنان بر اساس نتایج مطالعات و پژوهش ها.
- ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی.
- آگاهی بخشی با هدف جلب رضایت زنان در خانواده ها و ارتقای سطح کیفی خانواده ها.
- رصد کردن تغییرات و تحولات اجتماعی، فرهنگی و کاربرد آن در این حوزه ویژه زنان.
- تدوین چشم انداز اجتماعی برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی خانواده ها.
- ایجاد بسترهای لازم برای اجرای پژوهش های کاربردی.
- ایجاد زمینه های لازم برای شناسایی عوامل مساعد و نامساعد در حیطه زنان و خانواده در جامعه.
- انجام کارگروهی : کار گروهی سبب می شود که کیفیت وکمییت کارانجام شده بالاتر و بهتر، وارائه خدمات درکارهای خرد ومشارکتی نتایج بهتری داشته باشد .

محور فعالیتها

- انجام پژوهش های آسیب شناسی اجتماعی در این خصوص
- انجام پژوهش های روانشناختی در این خصوص
- اطلاع رسانی تخصصی در حوزه مهارتهای فردی و تیمی به ذینفعان (خانواده ها، زنان)
- وظایف و مأموریتهای کارگروه - گردآوری و به روز رسانی اطلاعات مربوط به زنان و خانواده
- تحقیق و پژوهش در خصوص درخواستهای مطالعاتی در این حوزه
- بررسی و سنجش نیازهای زنان - هم اندیشی درباره مسائل و مشکلات زنان ودر صورت امکان بررسی رفع این مشکلات
- برنامه ریزی و برگزاری هم اندیشی های مربوط به این حوزه
- بررسی سبک زندگی زنان در مناسبات خانواده
- تحلیل موقعیت زن در خانواده و بررسی آسیب پذیری زنان در این حیطه

خروجیها

- همفکری با صاحب نظران از طریق هم اندیشی.
- ارتقای سطح کیفیت زندگی در زمینه شناسایی نیازها و مسائل و آسیبهای مربوط به این حوزه.
- نهادینه کردن استفاده از نتایج پژوهش ها در ارتقای کیفیت زندگی.
- تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی و ارائه راهکار در این حوزه.

ارتباطات و تعاملات کارگروه

ارتباط این کارگروه با همفکری و تعامل با کارگروه های دیگر خارج و داخل این مجموعه از جمله کارگروه کودک و نوجوان، جامعه شناسی و... می باشد.

 
A-nt2i-kudakan

تعریف کارگروه

کارگروه کودک و نوجوان مشتمل بر افرادی است با مهارت و دانش و علایق در حیطه زنان و خانواده که با همفکری یکدیگر در حوزه آموزشی، پژوهشی و مشاوره خانوادگی فعالیت می نمایند و به طور دائم به انتشار گزارشها و مقالاتی در این حیطه می پردازند. همچنین کارگروه كودك و نوجوان موسسه نیروی تدبیر ایرانیان به منظور ارتقاي دانش متخصصين حوزه‌ي سلامت روان، والدين، كودكان و نوجوانان ، روانشناسان و دیگر اعضای مرتبط با گروه کودکان و نوجوانان ، مطالب آموزشي مورد نياز هر يك از اين گروه ها را جداگانه گردآوري نموده و در حوزه های لازم به کار می برد. از آنجا كه بسياري از مطالب موجود در سايت‌ها و منابع اينترنتي و ارائه شده از رسانه های جمعی از اعتبار علمي و عملی كافي برخوردار نيست کارگروه كودك و نوجوان موسسه متشكل از اعضای علمی و متخصص سعي نموده است اين كمبود را جبران نمايد. مطالب ارائه شده از اين کارگروه برگرفته از منابع علمي معتبر و توسط همكاران روان شناس كودك و نوجوان و با دید چند بعدی تهيه شده است. لازم به ذكر است كه چنانچه نياز به مطالب تخصصي‌تر در يك حوزه داشتيد مي توانيد با همكاران ما در کارگروه كودك و نوجوان تماس گرفته يا با ما مكاتبه نمائيد.

اهداف و ضرورتها

- بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی و کیفیت زندگی
- ایفای نقش در جهت تصمیم سازی و برنامه ریزی بر مبنای نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان بر اساس نتایج مطالعات و پژوهش ها
- ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای کاهش مسائل و مشکلات کودکان و خصوصا نوجوانان و افزایش کیفیت زندگی آنها
- آگاهی بخشی با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی کودک و نوجوان
- رصد کردن تغییرات و تحولات اجتماعی، فرهنگی و کاربرد آن در این حوزه
- تدوین چشم انداز اجتماعی برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی کودک و نوجوان
- ایجاد بسترهای لازم برای اجرای پژوهش های کاربردی
- ایجاد زمینه های لازم برای شناسایی عوامل مساعد و نامساعد در حیطه رشد کودک و نوجوان در جامعه انجام کارگروهی : آموزش انجام کار گروهی سبب می شود که کیفیت وکمیت کارانجام شده بالاتر رفته و بهترشود ، وارائه خدمات درکارهای خرد ومشارکتی نتایج بهتری داشته باشند .

محور فعالیتها، وظایف و مأموریتهای کارگروه

- انجام پژوهش های آسیب شناسی اجتماعی در این خصوص
- انجام پژوهش های روانشناختی در این خصوص
- ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای مسائل موجود
- اطلاع رسانی تخصصی در حوزه مهارتهای فردی و تیمی به ذینفعان (کودک و نوجوان)
- گردآوری و به روز رسانی اطلاعات مربوط به کودک و نوجوان
- تحقیق و پژوهش در خصوص درخواستهای مطالعاتی در این حوزه
- بررسی و سنجش نیازهای کودک و نوجوان
- هم اندیشی درباره مسائل و مشکلات کودک و نوجوان ودر صورت امکان بررسی رفع این مشکلات
- برنامه ریزی و برگزاری هم اندیشی های مربوط به این حوزه
- بررسی سبک زندگی خانواده ها در جهت ارتقاء کیفیت رشد و تحول کودک و نوجوان
- تحلیل موقعیت کودک و نوجوان در خانواده و بررسی آسیب پذیری آنها در این حیطه

خروجیها

- همفکری با صاحب نظران از طریق هم اندیشی
- ارتقای سطح کیفیت زندگی در زمینه شناسایی نیازها و مسائل و آسیبهای مربوط به این حوزه
- نهادینه کردن استفاده از نتایج پژوهش ها در ارتقای کیفیت زندگی
- تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی و ارائه راهکار در این حوزه

ارتباطات و تعاملات کارگروه

این کارگروه با همفکری و تعامل با دیگر کارگروه های داخل و خارج این مجموعه از جمله کارگروه زنان و خانواده ، جامعه شناسی وسازمانها و ... به فعالیتهای خود می پردازد .

 
A-nt2i-jamee

تعریف کارگروه

به منظورانجام واجرا طرح های پژوهشی صحیح وکاربردی درجهت توسعه پایدارو به منظوربررسی همه جانبه طرحها لزوم تشکیل گارگروه اجتماعی ضروری به نظر می رسید تشکیل کارگروه به منظوراستفاده به موقع ومناسب ازهمفکری وخلاقیت افراد واستفاده بهینه ازایده های نومی باشد که ارزیابی وشناسایی وارائه راهکاررادرطرح های موسسه تعالی می بخشد.
ضرورت توجه به پژوهش وزیربناقراردادن پژوهش درتصمیم گیریها وسیاستگذاری ها ازدغدغه های کارگروه جامعه شناسی است و پژوهش سبب ارتقا کیفیت زندگی ،ارائه ایده های قوی درزمینه های مطرح شده می باشد.
پژوهش درعلوم انسانی به منظور شناخت ،برنامه ریزی وضبط ومهار پدیده های انسانی درراستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده ازعقل وآموزه های وحی درکنار داده های تجربی و در نظرگرفتن واقعیتهای عینی وفرهنگ و ارزشهای اصیل جامعه، شرط اساسی پویایی، واقع نمایی وکارایی این گونه پژوهشها در هر جامعه است. پژوهش کارآمد درجامعه ایران اسلامی درگرو شناخت واقعیتهای جامعه ازیک سو و اسلام به عنوان متقن ترین آموزه های وحی واساسی ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی ازسوی دیگراست. ازاین رو آگاهی وبهره گیری از معارف درپژوهش، بازنگری وبومی سازی مبانی ومسائل علوم انسانی ازجایگاه ویژه ای برخورداراست.
البته لازم به ذکر است که همه حوزه های فکری عمیقاّ تحت تاثیر زمینه های اجتماعی شکل گرفته اند. این امر به ویژه درمورد جامعه شناسی صدق دارد که نه تنها از همین زمینه برخاسته بلکه اساس و پایه آن را شکل داده است. جامعه شناسی نقشی کلیدی درفرهنگ فکری امروزی بازی می کند و جایگاهی مرکزی در میان علوم اجتماعی دارد جامعه شناسی چشم اندازی مشخص وفوق العاده روشنگر درباره رفتارانسانی ارائه می کند.
تفکر جامعه شناسانه بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می کند که به نوبه خود می تواند به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری رساند؛ جامعه شناسی احساس همدردی و نیروی اندیشه ما را گسترش می دهد، چشم اندازهای جدیدی را پیرامون سرچشمه های رفتارمان دربرابر ما می گشاید و به درک ژرفتر زمینه های فرهنگی متفاوت می انجامد؛ درک تنوع فرهنگی را می آموزد بینش عملکرد نهادهای اجتماعی را برای ما فراهم میسازد و بالاخره در جهانی که درحال دگرگونی است آهنگ دگرگونی اجتماعی همچنان شتاب گرفته است و ما در آستانه تحولاتی بنیادی قرارداریم که با ایجاد پله های ارتباطی بین پژوهش و سیاستگذاری الگویی معقول درجهان امروزخواهیم بود.

اهمیت وضرورت کارگروه اجتماعی

درتشکیل گروها عوامل مختلفی درنظرگرفته شده است :
- ایجادبسترهای لازم برای طراحی و اجرای پژوهش بهره گیری از ظرفیت های مطالعاتی وپژوهشی.
- بررسی وارزیابی زمینه های لازم برای شناسایی عوامل مساعد و نامساعد مشارکت اجتماعی.
- ارائه راهکارهایی درجهت ارتقا هویت شهری و ملی.
- ایجاد امکانات لازم برای انتشار گزارش ها و مقاله های اجتماعی و فرهنگی.
- تدوین چشم انداز اجتماعی
- فرهنگی درهم فکری ومشارکت اجتماعی.
- ارائه راهکاردرجهت ارتقای سطح مشارکت اجتماعی درزمینه شناسایی نیازها، مسائل وآسیب های اجتماعی.
- هم افزایی و سینرژی درکمیت و کیفیت انجام کارهای گروهی.
- همفکری و تقویت اندیشه ها و افزایش بهروری درکارهای پژوهشی.
- اعتقاد به کارگروهی و ایجاد فضای مشارکت فعال در انجام پژوهش.
- همدلی و تقویت انگیزه ها و فرهنگ سازی کارتیمی.

محور فعالیت و وظایف وماموریتها

- انجام پژوهش وارزیابی وارائه شاخص درزمینه های مشارکت مدنی ،کارهای مشارکتی درسازمانهاودرنهایت ارائه راهکاردراین حیطه.
- انجام پژوهش و تدوین شاخص وارائه راهکاردرشکل دادن وشکل گیری هویت فردی ،اجتماعی وهویت ملی ودرنهایت هویت مشارکتی.
- ارزیابی و تدوین شاخص و ارائه راهکار در جهت تقویت روحیه داوطلبانه در گروه ها و سازمانهای مردم نهاد، سازمانها دولتی و خصوصی.
- انجام پژوهشهای اجتماعی و تدوین شاخص و ارائه راهکار در حیطه سلامت اجتماعی و ارتباط آن با ابعاد دیگر جامعه.
- انجام پژوهش وارزیابی درحیطه علاقه وتعلق اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد و...
- انجام پژوهش در نیازسنجی، امکان سنجی، نظارت و ارزیابی برنامه های فرهنگی واجتماعی درکشور، شهر، محله.
- انجام پژوهش درحوزه های فرهنگی وتدوین شاخص وارائه راهکاردراین حیطه.

ارتباطات وتعاملات

این گروه درتعامل بادیگرکارگروه های مجموعه درراستای هرچه بهترانجام پژوهشها تلاش می نماید.