پژوهش

 

موسسه نیروی تدبیر ایرانیان با سال ها تجربه در زمینه پژوهش در حوزه منابع انسانی، آمادگی دارد تجربیات خود را در قالب خدمات پژوهش مدیریت و منابع انسانی در اختیار صنایع، سازمان ها، پتروشیمی ها، موسسات، مراکز آموزش عالی، مدارس و... پیشرو کشور عزیزمان قراردهد .


اهم خدمات پژوهشی موسسه نیروی تدبیرایرانیان عبارتند از:

 
 
 • تحلیل مشاغل مدیریتی
 • طراحی مدل شایستگی مدیران
 • عارضه یابی سازمان
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • طراحی نظام مبتنی بر شایستگی
 • طراحی مدل جامع منابع انسانی
 • سنجش نگرش های سازمانی
 • طراحی نظام جامع آموزش
 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • استخدام و توانمندسازی نیروی انسانی
 • استقرار فرهنگ کوچینگ در سازمانها