نیروی تدبیر ایرانیان در یک نگاه

تاریخچه:

مجموعه آموزشی و پژوهشی نیروی تدبیر ایرانیان، سال 1389 با مجوز برگزاری دوره های مهارتی در حوزه علوم رفتاری و روانشناسی به شماره مجوز 316926 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاسیس گشت و با هدف تغییر نگرش و تغییر الگوهای رفتاری ناکارآمد مشغول به فعالیت است. همچنین دارای گواهی نامه استاندارد کیفی ISO9001-2015 در زمینه آموزش ها و پژوهش ها می باشد و به عنوان تنها نماینده رسمی از انجمن بین المللی کار و خانواده اروپا در کشور، با محور تعادل بین کار و خانه و با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمانها در قبال خانواده در جهت کیفی سازی ماموریتهای سازمانی و ارائه خدمات به نیروی انسانی در جهت بهبود وضعیت موجود (کودک، نوجوان، میانسال، بزرگسال) در خانواده های فعالیت می کند. این موسسه با رویکرد ارتقای مهارتهای روانشناسی، مهارتهای رفتاری و به کارگیری قابلیتها و ظرفیتهای نیروی انسانی در سازمانها و خانواده مشغول به فعالیت میباشد و قادر به صدور گواهی نامه های آموزش ضمن خدمت در سطح استان تهران و گواهی نامه های بین اللملی از انجمن انیاگرام و انجمن کوچینگ در آمریکا و اروپا میباشد.

چشم انداز:

توسعه کمی و کیفی قابلیتهای نیروی انسانی در خانواده، در جامعه و در سازمانها با رویکرد کسب مهارتهای رفتاری و شناختی

ماموریت:

ماموريت ما در موسسه نیروی تدبیر ایرانیان، شناخت، گسترش و ارتقاء دانش، شایستگی و مهارت های افراد در سازمان و خانواده است به نحوی که همه افراد جامعه با آگاهی از نقش خود، توانمند شده و بر قلمروهای اصلی زندگیشان (خود، خانواده و کار) تاثیر مستقیم گذارند. به همین منظور ماموریت ما ارائه آموزش و مشاوره های رفتاری و مهارتی به انسان ها و سازمان هایی است که می خواهند کیفیت زندگی، محیط کار و روابط خود را ارتقا بدهند.

اهداف:

این موسسه با سالها تجربه در تحقیق، تدریس و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در حوزه های مختلف توانمندسازی مهارتهای اجتماعی با توجه به شاخص های مطلوب و با اهميت به حساسيت پژوهش در حوزه توانمندسازی مهارتهای رفتاری و ارتباطی و مشارکتی در سازمانها، بر آن است به عنوان یک راهبر، مسئولیت هدایت و رهبری نیروی انسانی را به عهده گرفته و مانند گذشته با حضور تیم های تخصصی سازمان ها و صنایع، هیات های علمی دانشگاهی، افراد و خانواده ها، فرایند تغییر را مهیا کرده و مسیر رشد را در کل جامعه با رویکرد ارزش محور تقویت نماید.

جهت آشنایی بیشتر میتوانید خلاصه ای از رزومه مجموعه رادانلود کنید

جهت آشنایی کامل با سوابق مجموعه میتوانید رزومه کامل مجموعه را دانلود کنید

درباره مدیر عامل

دکتر دلبر نیروشک مدیر عامل موسسه نیروی تدبیر ایرانیان دارای بیش از 15 سال تجربه در زمینه مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه تحول منابع انسانی و دارای مدارک معتبر بین المللی در زمینه علوم رفتاری و منابع انسانی به شرح زیر است:

- دکترای روانشناسی بالینی با گرایش تغییر و تحول از آمریکا

- مدیریت منابع انسانی از مجموعه CIPD انگلیس

- کوچ بین الملل از مجوعه atd آمریکا

- روانشناس و مشاور انجمن بین المللی انیاگرام در آمریکا

- نماینده انجمن بین المللی انیاگرام در ایران

- موسس مدرسه بین المللی انیاگرام به نام Enneagram Empowerment School

- پژوهشگر و برگزار کننده کارگاه های بین المللی در ایران و خارج از ایران با هدف تغییر نگرش در حوزه های خانوادگی و سازمانی (خصوصی، دولتی و صنایع)

*توجه:

جهت آشنایی با سوابق کاری و حرفه ای خانم دکتر نیروشک رزومه ایشان را مطالعه فرمایید

 
 
 
 

مجوز ها و گواهی نامه ها