خدمات موسسه به سازمان ها

* ارزیابی اولیه به کمک آزمون های شخصیت و انواع مصاحبه های تشخیصی به منظور تشکیل پرونده های رفتاری در سازمانها
* انجام انواع مصاحبه های  استخدامی ( تخصصی و رفتاری )، مصاحبه ویژه ارتقای شغلی، مصاحبه انگیزشی
* تربیت مصاحبه گر استخدامی
* بررسی شایستگی های شغلی و رفتاری ( Core Competency )  در سازمان ها
* توانمند سازی زنان در جامعه ، سازمان و صنایع
* برگزاری کارگاه های آموزشی/مهارتی به همراه گزارش مکتوب ( حضوری و غیر حضوری )
* ارائه مشاوره های گروهی وGroup Coaching  در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی
*  تدوین مدل های راهبری Coaching Model برای هر گروه شغلی در سازمانها
*  تدوین مدل ارزیابی مشتری  (مشتری مداری) و بهره وری در فروش در سازمانها
* تدوین مدل توسعه و افزایش فرآیند موفقیت در کارآفرینی ویژه سازمانها
* ارائه طرح تحول و آموزش مهارت انجام کارهای تیمی و مشارکتی در سازمان ها و فرهنگ سازی آن
* تریبت Coach ( هدایت گر و راهبر ) با مهارت مدیریت استعدادها و پتانسیل های نیروی انسانی در سازمانها
* انجام پروژه ها و پژوهش های مداخله ای و توسعه ای به منظور مدیریت تحول در منابع انسانی
* تدوین شاخص های سلامت روانی، اخلاقی، رفتاری، ارتباطی و سلامت کاری و ارائه راهکار به منظور ارتقای آن
* تدوین شاخص کیفیت در رفتارسازمانی با توجه به فرهنگ موجود در آن سازمان
* آموزش مهارتهای امیدپروی در بین پرسنل و تدوین مدل اجرایی آن با هدف تقویت انگیزه پرسنل در سازمان
* تدوین شاخص های کیفیت زندگی کاری در سازمانها
* و ..........

* بررسی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان ویژه سازمانها، آموزش چگونگی انتقال آن و فرهنگ سازی آن در سازمانها
* توانمندسازی انواع خدمات الکترونیکی در سازمانها ( پاسخگویی به نیازهای ذینفعان و مدیریت و هدایت آنان به سمت رضایت از سازمان )
* ارائه طرح تکریم ارباب رجوع
* ارائه طرح در زمینه ارتقای سلامت اداری، پایش سلامت و فساد اداری
* ارائه طرح مدیریت عملکرد و رضایتمندی مردمی
* برنامه‌ريزي استراتژيك  و توسعه ظرفيت تفكر استراتژيك در سازمانها
* طراحي و اجراي نظام ارزيابي متوازن (BSC)
* تنظيم و تدوين استراتژي كسب و كار
* تنظيم و تدوين برنامه كسب و كار (Business Plan)
* مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار
* مديريت و سازماندهي برون‌سپاري فعاليت‌ها
* طراحي و استقرار نظام آراستگي سازماني (s۵)
* هدفمند کردن ساختار اجرایی هر بخش از سازمان در راستای اهداف سازمانی
* ارتقاء سطح هوشمندی و درک واقعی و متقابل از نیاز سازمان در بین پرسنل و مدیریت توقعات آنان
* کسب مهارت در تغییر نگاه سنتی نسبت به پاسخگویی مراجعین و تقویت ارتباط سالم و پویا در فضای مجازی با آنان
* بررسی تمایلات رفتاری ذینفعان و فرایند تقویت جلب اعتماد آنان در فضای مجازی
* تدوین شاخص‌های سنجش ادراک ذینفعان و رضایت از کیفیت خدمات الکترونیکی در آنان
* و ..................

* مشاوره های فردی و گروهی
* تیم کوچینگ و مشاوره کوچینگ فردی
* جانشین پروری با رویکرد کوچینگ
* مشاوره در امر به روزرسانی آیین نامه های جذب نيروي كار به منظور اثر بخش‌تر ساختن آنها
* استخراج شاخص های روانی لازم برای ارزیابی ( همچون قدرت استنتاج، تفکر استقرایی، قدرت تمییز و …) از شناسنامه های شغلی  به تفکیک پست های سازمانی
* انجام آزمون هاي رواني معتبر به منظور شناسايي صفات برتر شخصيت و همچنین سایر توانائیهای بالقوه و بالفعل روانی و انطباق آن با پست هاي سازماني مورد نظر و همچنین تأیيد سطوح بهنجار رفتاري
* تشکیل پرونده رفتاری پرسنل و فرم توسعه فردی (IDP) ، به جهت ايجاد شناختی دقيق و انعکاسی مناسب از عملکرد مورد انتظار، به منظور كمك به راهبري صحيح نيروها
* برگزاری دوره های آموزشی ، جهت افزایش سطح آگاهی در چگونگی تحلیل رفتار کارکنان و انجام واکنش مناسب به آن
* آموزش چگونگي به كارگيري نیمرخ روانی به مدیران، جهت پیش بینی چشم انداز شغلی نیروی کار و استفاده از آن درنظام هاي تشويق، ارتقاء ، بازنشستگي و يا خاتمه خدمت.
* سنجش و اندازه گیری رضایت، تعهد و تعلق کارکنان

کانون ارزیابی و توسعه

در دنيای امروز بحث نيروی انسانی محوری ترين بحث در تحول و توسعه و پيشرفت يک شرکت قلمداد می شود . در حقيقت بحث خلاقيت ، تفکر ، آينده نگری، تعهد و علاقه مندی به پيشرفت تنها در وجود انسان می تواند دارای معنا باشد و مديران بايد بتوانند اين عوامل را رشد دهند .در عصري كه سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. در چنین شرایطی، سازمان ها نیازمند عبور از نظام های ارزیابی، انتخاب و توسعه سنتی هستند و می بایست با بهره گیری از شیوه های نوین و روش های اثربخش و کارا در جذب، نگهداشت و توسعه قابلیت های کارکنان، بتوانند شایستگی های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی کنند و به توسعه آن بپردازند. ما چگونه به سازمان ها کمک می کنیم؟

در حال حاضر در اكثر سازمان هاي ايران، ارزيابي ها بر اساس سوابق تحصيلي و شغلي فرد، شناخت موردي و شخصي از داوطلب و ساير اطلاعات احتمالي صورت مي‌ پذيرد. اين روش دقت كافي ندارد و متكي به اطلاعات پراكنده اي است كه رابطه آنها با شايستگي هاي مورد نياز و معيارهاي سازمان روشن نيست. چنين ارزيابي هايي به دليل عدم توجه به ابعاد مختلف و تأثير ديدگاه ارزياب از دقت كافي برخوردار نيستند. در مقابل، كانون هاي ارزيابي از تكنيك ها، روش ها و ابزارهاي متعددي براي ارزيابي استفاده مي كنند تا بتوان فرد را از زوايا و ابعاد مختلف مورد سنجش قرار داد. مراکز ارزیابی و توسعه ،  شامل ارزیابی استاندارد شده است که طی آن رفتارهای شرکت کنندگان توسط ارزیابان آموزش دیده و بر اساس تمرینات شبیه سازی شده رفتاری، مورد مشاهده، ثبت و طبقه بندی قرار می گیرد.طبق گزارشات جهانی، روش كانون ارزیابی و توسعه معتبرترین روش مورد استفاده در رابطه با شناخت شایستگی‌‌های افراد است و نتایج آن، تا حدود70 درصد رفتارهای عمومی و عملکرد آتی فرد را پیش بینی می‌‌‌کند.عمر مراکز ارزیابی بیش از 50 سال است و  به دو دلیل عمده در شرکت های بزرگ دنیا کانون ارزیابی تشکیل می شود .


* تصمیم جهت استخدام و ارتقای مدیران (کانون ارزیابی)
* شناخت نقاط قوت و توسعه و بهبود عملکرد پرسنل سازمان (کانون توسعه)1-کانون ارزیابی:

کانون‌هايي که براي تصميم در مورد استخدام يا ارتقا طراحي مي شوند. اين كانون‌ها را كانون ارزيابي  مي‌نامند. در كانون ارزيابي استخدام بيروني و ارتقاي دروني مي‌توانند هدف مورد نظر باشند.ایجاد کانون های ارزیابی به عنوان ابزاری کارآمد، از بوجود آمدن خطاهای انسانی ناشی از انتخاب افراد فاقد شایستگی جلوگیری می نماید. همچنین  می تواند با پیش بینی رفتار و عملکرد پرسنل در نقش های سازمانی آتی ، به سازمان ها یاری برساند .2-کانون توسعه:

کانون توسعه، فرآيندی است که در آن شخص شاغل با توجه به رويکردهای شغل فعال در آن و جهت گیریهای سازمان، در کانون توسعه مورد ارزيابی قرار گرفته و بدينصورت برنامه توسعه فردیIDP ، متناسب با توانايی، دانش و مهارت در قالب گزارش بازخورد به شرکت کننده ارائه میشود که اين گزارش بازخورد شامل دوره و کارگاه آموزشی، دوره های بازآموزی، ارتقاء ويژگیهای رفتاری و بهبود عوامل تأثیرگذار بر عملکرد وی میباشد. بازخورد اگر موجب بهبود عملکرد شود، هم برای سازمان و هم برای افراد مفید واقع میشوند. بازخورد همچنین در توسعه نگرش و رفتار کارکنان نقش مهمی را ايفا میکند. انتظار میرود که يادگیری و بهبود در پايان دوره کانون توسعه ای اتفاق بیفتد.کانون توسعه ای به منظور شناسايی نقاط بالقوه و نیازهای آموزشی شرکت کنندگان برگزار میگردد. همچنین جهت کسب داده های گسترده تر و ارائه بازخورد به عنوان يک فرآيند مداوم در نظر گرفته میشود. در عمل تأيید يا رد وجود ندارد. بروندادها معمولاً يک گزارش بازخورد رسمی و نوشتاری است که برنامه توسعه فردی محسوب میشود که در جهت رشد و ارتقای نیروی انسانی خصوصا مدیران در سازمانها طراحی شده است.