توسعه کسب و کار

 

موسسه نیروی تدبیر ایرانیان در کنار تیم های تخصصی در حوزه بازاریابی و فروش در کنار مباحث رفتاری و شغلی توانسته است تا به امروز موفقیتهای چشم گیری داشته باشد. توسعه کسب و کار در این مجموعه شامل، کلیه فعالیت های راهبردی و عملیاتی از مرحله شکل گیری یک ایده (Business Idea) تا شکل گیری کسب و کاری جدید یا گسترش کسب و کار موجود و حرکت آن در مسیر موفقیت، درآمد زایی و ارزش آفرینی را می باشد. مديريت موفق و مؤثر فرآیند راه اندازی و توسعه كسب و كار، وابستگي غير قابل انكاري به میزان مهارت و توانایی فرد در تدوين و نگارش طرح كسب و كار (Business Plan) و درک راهبردی صحیح از مدل های کسب و کار، نیازهای مشتری، محیط کسب و کار و بازارهای هدف دارد. موسسه نیروی تدبیر ایرانیان، با بهره گیری از تیم های تخصصی مشاوره در حوزه کسب و کار، برای دستیابی به جایگاه مورد نظر شما در بازار، دستیابی به اهداف و ایده‌آل‌های ترسیم‌شده و حفظ دستاوردهای خود، از مرحله تعریف کسب و کار تا مشاوره برای رسیدن به موفقیت در کنار شما هستیم. فهرست خدمات قابل ارائه به مجریان و دست اندرکاران توسعه کسب و کار و کارآفرینی به شرح ذیل می باشد که البته بر اساس درخواست متقاضی خدمات و نیازسنجی اولیه، ارائه خواهد شد:

 
 
 • خدمات ارزشیابی ایده و ارزیابی طرح کسب و کار
 • خدمات شناسایی بازار هدف
 • خدمات شناسایی رفتار مصرف کننده
 • خدمات تیم سازی در کسب و کار
 • خدمات بالا بردن میزان فروش
 • خدمات آسیب شناسی حوزه های فروش
 • خدمات بهبود و بروز رسانی طرح کسب و کار
 • خدمات مشاوره بهبود فرآیندها و عملکرد کسب و کار
 • خدمات برنامه ریزی راهبردی و تدوین سند راهبردی (Strategic Plan)
 • خدمات تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan)
 • خدمات مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)
 • خدمات طراحی و بهسازی مدل کسب و کار (Business Model)
 • خدمات توسعه منابع انسانی و تدوین طرح منابع انسانی (HR Plan)
 • خدمات مشاوره به مدیریت پروژه های کار آفرینی و استارتاپی