آموزش

 

موسسه نیروی تدبیر ایرانیان با سال ها تجربه در زمینه آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه منابع انسانی، روانشناسان و مشاوران، خانواده ها و ... آمادگی دارد تجربیات خود را در قالب کارگاه های آموزشی، در اختیار صنایع، سازمان ها، پتروشیمی ها، موسسات، مراکز آموزش عالی، مدارس، خانواده ها، دانشجویان و... پیشرو کشور عزیزمان قراردهد.
آموزشهای موسسه هم به شکل فردی و هم به شکل درون سازمانی در مکان سازمانها برگزار می شود.


اهم خدمات پژوهشی موسسه نیروی تدبیرایرانیان عبارتند از:

 
 
  • دوره های تخصصی روان شناسی (صنعتی سازمانی، بالینی، کوچینگ، اینیاگرام، رویکردهای فرامدرن و...)
  • دوره های تخصصی منابع انسانی
  • دوره های آموزشی مهارتهای کوچینگ ویژه مدیران، روسا و معاونین
  • دوره های آموزشی مهارتهای تیم کوچینگ جهت ارتقاء فروش و کاهش ضایعات در سازمانها و صنایع
  • دوره های آموزشی توانمندسازی مهارتی ویژه کارکنان ( دوره مدیریت بر خود، مدیریت انگیزه، مدیریت استعداد و ... )
  • کارگاه های آموزشی عمومی با موضوعات مختلف ( زوابط زوجین، خانواده، فرزندپروری و ....)
  • دوره های آموزشی مربی گری انیاگرام (Enneagram Train the Trainer) و تربیت کوچ (Qualification Coach)با حضور مدرسین بین المللی